Durch Deutsche Dienstpost Niederlande

Tijdens de  2e Wereld Oorlog ontstond er een logistiek probleem voor de post welke tijdens de 2e WO door de Duitse bezetter werd verstuurt.

Hiervoor werden er   Abgabe- en Abholstellen aangewezen. De 39 vestigingen van de dienstpoststellen konden niet het gehele bezette gebied bestrijken. Deze post door de bezetter afgehandeld. Hoewel er hier geen bestellers voor in dienst genomen door de bezetter. Vandaar de afgifte ophaalpunten.

Voor aangetekende zendingen werd gebruik gemaakt van blanco Duitse aantekenstrookjes. Deze waren wel genummerd. Deze post moest echter worden gemarkeerd met een opdruk van de Deutsche Dienstpost en de locatie van het gebied, met de hand geschreven door een horizontaal kruis, en de post moest worden gefrankeerd met postzegels uit het Duitse Rijk*. Er mochten geen andere stempels of officiële stempels worden gebruikt.

Men gebruikte hiervoor  dan ook Duitse en Nederlandse* postzegels. Ook voor het poststempel werd een Duitse variant gebruikt.

De Deutsche Dienstpost Niederlande begon haar werkzaamheden op 5 juni 1940. Deze kantoren werden tot en met de maand april 1945 gebruikt. Alle post van Duitse instanties, militairen en burgers werd door de DDPN verzorgd. Om sabotage en spionage te voorkomen werd er geen Nederlands personeel aangenomen bij de DDPN.

Het was aan de Duitse instanties zelfs verboden om voor hun correspondentie van de plaatselijke postdiensten – zoals de Nederlandse P T T – gebruik te maken. Immers hiervoor was de “Deutsche Dienstpost” ingesteld. Officieel gebeurde dat alleen in gebieden waar een “civiel” bestuur was ingevoerd, zoals o.a. in Nederland

Het bezorgen van de “dienstpost” aan particuliere adressen in Nederland werd – ondanks het betreffende verbod – gewoon aan de Nederlandse PTT over gedragen.

* Men diende Duitse postzegels te gebruiken al slipte er wel eens een Nederlandse postzegel tussendoor.

Voor een eenvoudige brief was het tarief 12 pfennig. Om een brief aangetekend te verzenden kwam er het tarief voor het aantekenen bij van 30 pfennig.

Wat betreft het verzamelen van de aantekenstrookjes van de DDPN is dit eigenlijk alleen mogelijk op poststukken. Vele aanduidingen op deze aantekenstroken zijn groter van het strookje zelf.

Scroll naar boven