DDPN Ede/Middelburg

In de volgende plaatsen waren er kantoren gevestigd.

Dienstpoststelle Ede

Ede
BZ0130.01
Ede
BZ0130.01

Dit poststuk werd vanuit Ede 31-7-1944 om 10:00 uur verzonden naar Schönebeck (Elbe) 3 alwaar deze op 1-8-1944 om 18:00 uur bezorgd werd.

De tekst van het aantekenstrookje is

Dienstpoststelle Ede

Dit poststuk werd vanuit Ede 12-9-1944 om 12:00 uur verzonden naar Schönebeck (Elbe) 3 alwaar het op 16-9-1944 om 12:00 uur bezorgd werd.


De tekst van het aantekenstrookje is;

Dienstpoststelle Ede

Dit poststuk werd vanuit Ede 31-7-1944 om 10:00 uur verzonden naar Schönebeck (Elbe) 3 alwaar deze op 1-8-1944 om 18:00 uur bezorgd werd.

De tekst van het aantekenstrookje is

Dienstpoststelle Ede

Dienstpoststelle Eindhoven

Eindhoven
BZ0143

Dit poststuk werd vanuit Ede 14-9-1944 om 14:00 uur verzonden naar Schönebeck (Elbe) 3.

De tekst van het aantekenstrookje is

Deutsche Dienstpost
Niederlande
Dienstpoststelle Eindhoven

 

's Gravenhage

Dit poststuk werd vanuit ’s Gravenhage  op 27 november 1942 verzonden naar Duisburg.

De tekst van het aantekenstrookje is;

Deutsche Dienstpost
Fp 1a

Dienstpoststelle Haarlem

BZ0202

Dit poststuk werd vanuit Haarlem op 22 januari 1945 verzonden naar Schönebeck (Elbe)3.

De tekst van het aantekenstrookje is;

Deutsche Dienstpoststelle 
Haarlem

Harderwijk

Harderwijk
BZ0206

Dit poststuk werd vanuit Harderwijk op 13 december 1944 om 18:00 uur verzonden naar Schönebeck (Elbe) 3 alwaar deze op 19 december 1944 om 18:00 uur bezorgd werd.

De tekst van het aantekenstrookje is

Dtsche Dienstpost

fp 3a – 1

Hengelo

Hengelo
BZ0231

Dit poststuk werd vanuit Hengelo op 27 december 1944 om 12:00 uur verzonden naar Schonau alwaar deze op 31 december 1944 om 12:00 uur bezorgd werd.

De tekst van het aantekenstrookje is

Dtsche Dienstpost

fp 6a – 10

Hengelo
BZ0232
BZ0232

Dit poststuk werd vanuit Hengelo op 24 februari 1945 om 12:00 uur verzonden naar Dresden alwaar deze op 24 maart 1945 om 17:00-18:00 uur bezorgd werd.

De tekst van het aantekenstrookje is

Deutsche Dienstpost fp. 11a

's Hertogenbosch

Dit poststuk werd vanuit ’s Hertogenbosch op 2 augustus  verzonden naar Schönbeck (Elbe)3.

De tekst van het aantekenstrookje is

Dtsche Dienstpost
FP 2a – 11

Hilversum

Hilversum
BZ0261

Dit poststuk werd vanuit Hilversum op 21 november 1944 om 12:00-13:00 uur verzonden naar Schönebeck alwaar deze op 24 november 1945 bezorgd werd.

De tekst van het aantekenstrookje is;

Deutsche Dienstpoststelle 
Hilversum

Dit poststuk is vanuit Hilversum verstuurd naar Zaandam. Afgestempeld te Den Haag met een Nederlands stempel.

Op de achterzijde afgestempeld met het stempel van Zaandam.

De tekst van het strookje is;

Dtsche dienstpost
fp 4a – 5

Leeuwarden

Leeuwarden
BZ0270
Leeuwarden
BZ0272
Dit poststuk werd vanuit Leeuwarden op 6 februari 1945 om 16:00 uur verzonden naar Main. De tekst van het aantekenstrookje is

Dienstpoststelle 
Leeuwarden

Dit poststuk werd vanuit Leeuwarden op 19 juni 1944 februari 1945 om 13:00 uur verzonden naar Main. De tekst van het aantekenstrookje is

Deutsche Dienstpost
Niederlande
Dienstpoststelle Leeuwarden

BZ0273

Dit poststuk werd vanuit Leeuwarden op 11 september 1944 om 12:00 uur verzonden naar Schönbeck (Elbe)3.

De tekst van het aantekenstrookje is

Dtsche Dienstpost
FP 6a – 11

Dienstpost Maastricht

Maastricht

Dit poststuk werd vanuit Maastricht op 26 mei 1944 om 18:00 uur verzonden naar Schönbeck (Elbe)3.

De tekst van het aantekenstrookje is

Dtsche Dienstpost
fp 2a – 2

Dienstpost Middelburg

BZ0290

Dit poststuk werd vanuit Middelburg op 16 oktober 1943 om 18:00 uur verzonden naar Chemnitz.

De tekst van het aantekenstrookje is

Deutsche Dienstpost 
Middelburg

Scroll naar boven